Kindertandheelkunde

Kindertandheelkunde, een vak apart
In onze praktijk worden kinderen als een belangrijk groep patiënten gezien. Wij zien het als onze taak die kinderen met gebitsproblemen zoals gaatjes dusdanig te behandelen en door middel van preventie te begeleiden dat ze geen angst voor de tandarts ontwikkelen. Mw Hilde Carli is gespecialiseerd in de behandeling van deze jonge patientjes. In overleg met u en de verwijzend tandarts neemt zij dan (een deel van) de behandeling over.

Kan mijn eigen tandarts dat niet?
In sommige gevallen kan de uitvoering van de tandheelkundige behandeling bij kinderen een probleem opleveren. Bijvoorbeeld als het kind erg opziet tegen de behandeling van de tandarts omdat het extreem bang of gewoon te jong is.

De kindertandverzorgende heeft van de tandheelkundige behandeling van kinderen haar beroep gemaakt. Dat betekent niet alleen dat de kindertandverzorgende weet om te gaan met het specifieke leeftijdseigen gedrag van uw kind maar ook wanneer hij of zij even moet doorzetten om kiespijn te voorkomen of beter kan afwachten om juist een blijvende angst voor de tandarts te omzeilen. Kinderen groeien en veranderen. Dat betekent dat hun gebit verandert, maar ook (en vooral) dat de behandelaar doorlopend op een iets andere manier met ze moet omgaan.

Tandheelkundige behandeling van kinderen is maatwerk.
Behandeling van kinderen is geen eenmanszaak. Juist de begeleiding van kinderen tijdens een tandheelkundige behandeling is een taak voor mw Carli en assistente. De assistente kan uw kind extra steun geven, bijvoorbeeld terwijl mw Carli aan het werk is om een kies voorzichtig te verdoven. Juist dan is het heel noodzakelijk als het kind een beetje extra steun krijgt van iemand die zich volledig kan concentreren op het kind en tegelijk precies weet hoe lang de behandeling nog duurt. De assistente is een belangrijke schakel als het aankomt op het vertalen van de behandeling naar uw kind.

Goede voorlichting,instructie en preventie vormen een belangrijke schakel voor de regelmatige tandheelkundige zorg van uw kind. Onderzoek geeft aan dat kinderen die al op jonge leeftijd gaatjes krijgen of bang zijn voor de tandarts een verhoogde kans op nieuwe gaatjes lopen. Uigebreide aandacht, regelmatig onderhoud, controle op voeding en tandenpoetsen is dan aangewezen. Juist die zaken die zaken waarvoor uw kind bij de kindertandverzorgende aan het beste adres is..