Maak een afspraak

Bij tandartsenpraktijk De Zevenhont wordt gewerkt met een afsprakensysteem. Van maandag tot en met donderdag, tussen 8.00 uur en 17.00 uur en vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur is het mogelijk om via de receptie een tijd te reserveren voor een tandheelkundige behandeling.

Ons telefoonnummer: 073 641 77 22

Buiten deze uren kunt u voor spoedgevallen bellen met de praktijk en hoort u hoe u de dienstdoende tandarts kunt bereiken.

Wanneer deze specifiek voor u gereserveerde tijd gewijzigd of afgezegd moet worden, verzoeken wij u dit tijdig te doen, zodat wij de mogelijkheid hebben om de vrijgevallen tijd ten gunste van een andere patiënt te gebruiken. Bij het niet nakomen of niet tijdig (tenminste 24 uur van te voren) annuleren van een afspraak worden de kosten in rekening gebracht. Een en ander conform de richtlijnen van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde. De door ons gehanteerde tarieven zijn door de overheid vastgesteld. Van een voorgestelde behandeling kan vooraf een kostenbegroting gemaakt worden.

Sinds 1 oktober 2021 ontvangt u de tandartsnota van Infomedics: www.infomedics.nl, telefonisch bereikbaar op 036 - 20 31 900.